باران

امشب آسمون هم مثل دل من ابریه و ساعتهای طولانیه که داره میبارهناراحت

/ 1 نظر / 17 بازدید
میثم

طعم خیس اندوه و اتفاق افتاد یه آه خداحافظ یه فاجعه ی ساده خالی شدم از رویا حسی منواز من برد یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد ای معجزه ی خاموش یه حادثه روشن شو یه لحظه فقط یه آه هم جنس شکفتن شو از روزن این کنج خاکستری پرپر مشغول تماشای ویرون شدن من شو برگرد به برگشتن از فاصله دورم کن یه خاطره بامن باش یه گریه مرورم کن از گرگر بی رحم این تجربه ی من سوز پرواز رهایی باش به ضیافت دیروز به کوچه که پیوستی شهر است و لبالب شو لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد آغوش جهان روبه دلشوره شتابان بود راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود.........................................♡  ☆      ★  ♥   ☆بــــــوس  * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆بــــــوس  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★بــــــوس  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★بــــــوس * ♡  ☆      ★  ♥   ☆بــــــوس * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆بــــــوس  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ بــــــوس  *  ☆ ★