بوی بارون

وای وای چه هوای خوبی بود امروز کلی ذوق کردم.بوی بارون و هوای تمیز .کاشکی هفته ای یه بار هوا اینجوری میشد و من کلی  خوشحال میشدم و روحیه میگرفتمقلب

/ 0 نظر / 14 بازدید