کتاب خواندن

امتحاناتم تموم شده،خیلی خوشحالم،تا شروع ترم بعد باید کلی از کتابهای نخوانده را به اتمام برسونم و کلی از کارهای عقب مانده را تموم کنم

امیدوارم از عهده همه این کارها بر بیام،

همه نتیجه های فوتبال امروز رو اشتباه پیش بینی کردمناراحتگریه

/ 1 نظر / 17 بازدید
سرو نازشیراز

[گل][بغل][ماچ][قلب][ماچ][بغل][گل]-------------------[دست]