جکنم

بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چکنم             زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چکنم

آه که از طعنه بد خواه  ندیدم رویت                     نیست چون آیینه ام روی ز آهن چکنم

برو ای ناصح و بر درد کشان خرده مگیر            کار فرمای قدر میکند این من چکنم

برق غیرت چو چنین می جهد از مکمن غیب          تو بفرما که من سوخته خرمن چکنم

/ 1 نظر / 18 بازدید
دنیا

هیچ کاری نمیشه کرد با هیچ کدومشون