مجله موفقیت

حدود پنج ماهی میشه که مجله موفقیت میخونم.خیلی خوب بوده.تو این مدت زندگی برام لذت بخش تر شده.احساس آرامش فوق العاده ای دارم.

سعی میکنم همیشه لبخند داشته باشم و به مشکلاتم میخندم.از اینکه قبلا انقدر زود  برای هر چیز کوچکی ناراحت میشدم خندم میگیره.

هیچ چیز در دنیا ارزش ناراحت شدن ندارد.اگر باور نداری این مطلب را بخوان.

چرا ناراحتی ؟ممکن است هر روز فقط با دو حالت رو به رو شوی وقتی که حالت خوب است یا وقتی  که مریض هستی.

اگر حالت خوب باشد که موردی برای ناراحتی وجود ندارد اما وقتی مریض هستی باز هم با  دو حالت رو به رو میشوی حالت اول وقتی است که در حال خوب شدن هستی و حالت دوم وقتی است که داری از دنیا میروی.اگر حالت رو به بهبودی است که موردی برای ناراحتی وجود ندارد اما اگر در حال مردن هستی باز هم با دو حالت رو برو میشوی یا به بهشت میروی یا به جهنم.اگر به بهشت بروی که موردی برای ناراحتی وجود ندارد اما اگر به جهنم بروی آنجا دوستان زیادی در انتظارت هستند که حتی وقت نمیکنی برای آنها دست تکان بدهی.بنابراین اصلا وقت زیادی نخواهی داشت که بخواهی ناراحت باشی .پس همیشه شاد باش و بخند.

هرگز برای غروب کردن خورشید گریه نکن زیرا آن وقت اشکهایت به تو مجال نمیدهد تا زیبایی های ستاره ها را ببینی.

مترجم:ندا نصیری

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
محمد

به به خیلی قشنگ بود دوست جونم امیدوارم هیچ وقت خنده از رو لبای خوشگلت دور نشه [خجالت][ماچ]