مرگ

وقتی که به این دنیا میایم و متولد میشیم این فقط ما هستیم که گریه میکنیم .در واقع همون تنفس اولیه بعد از تولد که با گریه همراه میشه.ولی بقیه خوشحال هستند و میخندند.وقتی هم که از دنیا میریم این ما هستیم که خوشحالیم و بقیه گریه میکنند.

خوشحالیم چون از این دنیای فریبکار راحت میشیم و به جایگاه اصلیمون و پیش معبودمون میریم.امروز از شنیدن خبر فوت پیرزن همسایه کلی گریه کردم.

/ 0 نظر / 14 بازدید