آخرین روز دانشگاه

امروز آخرین روزی بود که اومدیم دانشگاه .امتحان میان ترم ریاضی داشتیم.

از هفته بعد امتحان ها شروع میشه.باید خوب درس بخونم.

یه خبر دیگه اینکه دوست خوبم فاطمه نامزد کرده.وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم .فاطمه جونم امیدوارم که زندگی خیلی خوبی رو شروع کرده باشی

/ 0 نظر / 15 بازدید