رفتن آزيتا

آزیتا از روز شنبه دیگه نیومده شرکت.تنهای تنهای شدم .البته بچه های دیگه هم هستن

ولی با آزیتا بودن یه چیزه دیگه بود کلی میگفتیم و میخندیدیم  تازه بعداظهرام  تا ونک

با هم میرفتیم  ولی الان مجبورم تنهایی برم. حالا رفته برامون یه نی نیه  خوشگل وتوپلی

 بیاره آرتین جون هم  باید پسر

/ 0 نظر / 17 بازدید