کوچه-دیدن

پنج روزه که تهران هواش بارونیه،همه آلودگیهاش رفته و هوا بسیار عالیست.

کوچه محل کارم رو دوست دارم ،توی هر فصلی زیباییهای خودش رو داره اما امروز بارون

میبارید و من رو محو تماشای خودش کرده بود،درختان زیبا و بلندی که سرتاسر کوچه رو پر

کرده و صدای خش خش برگها زیر پا و بوی نم بارون که من رو از خود بیخود کرده بود.

 

 

-امروز رو با دیدن تو آغاز کردم کاش میشد تمام لحظه ها کنارم بودی.

/ 1 نظر / 18 بازدید
ازیتا

آخ گفتی 1خیلی اون خیابون قشنگه. زمستون و تابستون وپاییز و بهار سرش نمیشه ،همیشه قشنگه! اما... گفتی روز و با دیدن ه که آغاز کردی!؟راستشو بگو . عروسی افتادیم ایشالا!